Tjänster

Människan är en helhet som ständigt är i växelverkan med omgivningen, både fysiskt och energetiskt. Livets ständiga dialog med den yttre och inre världen har stort inflytande på individens hälsa ända upp till cellnivån.

Grundprincipen för kinesisk medicin är att en person behandlas som helhet, som förutom den fysiska och psykiska sidan innehåller en energetisk sida som upprätthåller liv och vitalitet. Mängden energi, rörlighet och balans i kroppen reglerar en persons välbefinnande. En tillräcklig mängd väl fungerande energi är en förutsättning för välbefinnande, hälsa och ett balanserat liv. Men livet ställer ständigt utmaningar som kan få kroppen att bli obalanserad, förhindra att energin i kroppen flyter fritt och orsakar blockeringar som uppträder som olika symtom, smärtor och sjukdomar.Naturliga terapier är hälsobehandlingar som stärker och främjar personens hälsa och välbefinnande. Det finns flera typer av naturliga terapier som alla närmar sig främjandet av hälsa och välbefinnande genom sin egen referensram, till exempel. med hjälp av beröring, konversation, örter, oljor, kosttillskott, homeopatiska preparat, konstnärliga medel, akupunktur. Grundidén med dem alla är att ta hand om en person holistiskt, stödja hälsan och balansera kroppen till sin naturliga funktion.


En utbildad naturhälsovårdare behandlar inte sjukdomar och hänvisar alltid sina kunder till hälso- och sjukvården vid behov

.


Jag hjälper dig med värme och kärlek för att stödja ditt välbefinnande.