Torrkoppning och torrkoppningsmassage

Vid torrkoppning placeras en sugkopp på huden, inuti vilken ett undertryck bildas. Ett sug bildas i koppen som aktiverar blodcirkulationen och nervbanorna. På detta sätt kan avfallsprodukter tavlägsnas från kroppen.

Koppen eller kopparna placeras ovanpå akupunkterna på kroppen eller kan föras längs huden. På detta sätt är det möjligt att påverka olika problem i hela kroppen. Koppningen kan orsaka smärtfria blåmärken på huden, men de försvinner inom några dagar. Inga permanenta märken bildas. Inga snitt görs, behandlingen är blodlös och smärtfri.

Behandlingen sätter fart på restprodukterna i kroppen varför det är bra att ta det lugnt och dricka mycket vatten efter behandlingen. Torrkoppning kan göra dig så trött att sömnbehovet ökar några dagar efter behandlingen.

Vid det första behandlingstillfället är en bra idé att reservera en tid på 60 minuter. Den första behandlingssessionen innehåller en inledande första intervju. Behandling kan också inkludera moxing vid behov.

Med koppning behandlas i allmänhet:

• Utslag

• Metaboliska problem

• Muskelvärk och muskelspänningar

• Olika typer av smärtor

• Avlägsnande av avfallsprodukter och vätskor från kroppen

• Sömnlöshet

• Cirkulationsstörningar

• Svullnader

För stela muskler och metaboliska problem är torr koppning en utmärkt behandling..