Palvelut

Ihminen on kokonaisuus joka on jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa niin fyysisesti kuin energeettisesti. Elämän jatkuvalla vuoropuhelulla ulkoisen ja sisäisen maailman välillä on suuri vaikutus ihmisen ihmisen terveyteen solutasolle saakka. 

Kiinalaisen lääkinnän perusperiaate on, että ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, johon kuuluu fyysisen ja psyykkisen puolen lisäksi energeettinen puoli, joka ylläpitää elämää ja elinvoimaa. Kehossa oleva energian määrä, liikkuvuus ja tasapaino säätelevät ihmisen hyvinvointia. Riittävä määrä oikein toimivaa energiaa on edellytys hyvinvoinnille, terveydelle ja tasapainoiselle elämälle. Elämä aiheuttaa kuitenkin jatkuvasti haasteita, jotka voivat saattaa elimistön epätasapainoon jolloin kehossa oleva energia ei pääse virtaamaan vapaasti ja aiheuttaa tukoksia, jotka ilmenevät erilaisina oireina, kipuina ja sairauksina.Luontaishoidot ovat hyvinvointihoitoja, jotka vahvistavat ja edistävät ihmisen omaa terveyttä ja hyvinvointia. Luontaishoitoja on useita ja kaikki lähestyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä oman viitekehyksensä keinoin esim. kosketuksen, keskustelun, yrttien, öljyjen, ravintolisien, homeopaattisten valmisteiden, taiteellisin välinein, akupunktion avulla. Kaikkien niiden pohjaidea on hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti hänen terveyttä tukien tasapainottamalla kehoa sen luontaiseen toimintaan.


Koulutettu luontaishoitaja ei hoida sairauksia ja ohjaa aina tarvittaessa asiakkaansa terveydenhuollon piiriin.


Autan sinua lämmöllä ja rakkaudella hyvinvointisi tueksi.